Category Archives: aktualno

Objava dopoldanskih govorilnih ur

Category : aktualno

Spoštovani,
objavili smo dokument dopoldanskih govorilnih ur za šolsko leto 2020/2021.

Dopoldanske govorilne ure 2020/21

Obveščamo vas tudi, da smo posodobili in popravili napake na urnikih. Ogledate si jih lahko v meniju POUK. Na strani, ki se odpre, so urniki na desni strani.


OBVESTILO

Category : aktualno

Spoštovani starši,

obveščam vas, da se bo en oddelek na razredni stopnji od danes do konca tega tedna šolal na daljavo. NIJZ je za otroke tega oddelka odredil karanteno. Starši teh otrok so seznanjeni z vsemi navodili in obvestili tako s strani šole kot tudi s strani NIJZ. Ukrepi za sorojence ne veljajo.

Vsi si želimo, da bi otroci lahko obiskovali šolo. Zato ne bo odveč ponovno opozorilo, da upoštevamo navodila NIJZ za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni.
Na šoli bomo dosledno upoštevali ukrepe in protokole za preprečevanje nalezljivih bolezni ter vas pravočasno obveščali.

Pričakujemo sodelovanje in podporo v izvajanju ukrepov.

Mag. Mateja Urbančič Jelovšek, ravnateljica


ZDRAV OTROK V ŠOLI

Category : aktualno

Spoštovani starši,

kot vsako leto, letos pa še toliko bolj, pričakujemo, da v šolo prihaja vaš otrok zdrav. V zadnjih dneh se dogaja, da se je otrok že doma slabo počutil, pa je vseeno prišel v šolo. Pogosto že prvo uro izvajamo dežuranje v preventivni sobi za izolacijo.

Pričakujemo vaše sodelovanje in odgovornost, da se tega dogovora držite: OTROK PRIHAJA V ŠOLO ZDRAV.

Hvala za razumevanje.

Ravnateljica


Ponudba interesnih dejavnosti za šolsko leto 2020/2021

Category : aktualno

Spoštovani starši, učenci in učenke,

od danes, 11. 9. 2020, so odprte spletne prijave na interesne dejavnosti šolskih mentorjev za učence od 2. do 9. razreda. Prijave sprejemamo na povezavi do petka, 18. 9. 2020.
Prijavite se tudi v primeru, da ste to storili že junija.

Učenci prvega razreda prijavnico oddajo razredniku.

Prijave za interesne dejavnosti zunanjih mentorjev zbirajo društva sama. Teh prijav učenci ne oddajajo razrednikom. Učencem je reklamni material s kontakti društev na voljo v avli pritličja šole.

URNIK INTERESNIH DEJAVNOSTI ŠOLSKIH MENTORJEV za leto 2020/21

URNIK INTERESNIH DEJAVNOSTI ZUNANJIH MENTORJEV za leto 2020/21


Ukrepi v primeru pojava obolenja s simptomi Covid-19

Category : aktualno

Šola obvesti starše in učence, da lahko v šolo vstopajo le zdravi učenci.

V kolikor zboli učenec, ga učitelj napoti v sobo za izolacijo /preventivna soba/ ter obvesti svetovalno službo in vodstvo šole.

Strokovni delavec po telefonu obvesti starše in počaka ob učencu na prihod staršev. Če je možno, učenec ta čas nosi zaščitno masko.

Po odhodu obolelega učenca se soba za izolacijo temeljito očisti, dezinficira in prezrači.

Starši so dolžni obvestiti ravnatelja šole v roku 24 ur (telefonsko, elektronska pošta), v kolikor se izkaže, da je učenec okužen s Covid – 19. Ravnatelj je dolžan v najkrajšem možnem času o tem obvestiti NIJZ. Le ta sproži epidemiološko preiskavo, s katero se poišče izvor kužnosti ter poišče in obvesti vse možne kontakte okuženega učenca. NIJZ posreduje seznam kontaktov pristojni službi Ministrstva za zdravje, ki izda odločbe o karanteni. Pričetek kužnosti je 2 dni pred pojavom bolezni. NIJZ svetuje kontaktom, da v inkubacijski dobi spremljajo svoje zdravstveno stanje.

V kolikor zboli delavec šole, se umakne z delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. V primeru, da je okužen s Covid – 19, o tem v roku 24 ur obvesti ravnatelja šole (telefonsko, elektronska pošta). Ravnatelj je dolžan v najkrajšem možnem času obvestiti NIJZ, ki prične z enakim postopkom kot opisano zgoraj.

Prostore šole, kjer se je gibala okužena oseba, se temeljito očisti in razkuži. Prostore se tudi temeljito prezrači.

V primeru potrjene bolezni pri učencu ali zaposlenem ravnatelj obvesti MIZŠ.


PO V PRVEM TEDNU POUKA

Category : aktualno

na šoli opažamo, da učenci dobro sledijo priporočilom NIJZ oziroma ukrepom, ki smo jih pripravili na šoli, za kar gre zahvala tudi vam, staršem oziroma skrbnikom.

Delovali bomo v skladu s smernicami in priporočili, saj naša skrb še vedno ostaja zdravje učencev in zaposlenih. Želimo si čim dlje hoditi v šolo.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nam je v petek v zvezi z uporabo mask poslalo okrožnico za primere, ko starši odklanjajo nošenje maske pri svojem otroku. Opozarjajo nas, da smo šole dolžne v največji možni meri izvajati vsa priporočila NIJZ in zagotoviti tako učencem kot zaposlenim varno okolje.

Stališče MIZŠ in Inšpektorata RS za šolstvo in šport:

Uporabo mask se priporoča v skupnih šolskih prostorih za vse starostne skupine od 1. do 9. razreda. To priporočilo velja od 6. 9. 2020 dalje glede na situacijo z dne 3. 9. 2020.

Šole so pri izvajanju vzgojno izobraževalnega dela dolžne v maksimalni možni meri upoštevati priporočila NIJZ, nimajo pa drugih pristojnosti v zvezi z neizvajanjem priporočil.

V primeru, da učenec ne bo nosil maske na zahtevo starša ali skrbnika, se predlaga, da se na šoli opravi zabeležko – uradni zaznamek o ravnanju starša/skrbnika z namenom ukrepanja ob morebitnem pojavu bolezni COVID-19.

Za učence, ki maske iz zdravstvenih razlogov ne morejo oziroma ne smejo uporabljati, taki postopki niso potrebni.

Na šoli se v največji možni meri trudimo uresničevati vsa priporočila NIJZ in omogočiti tako učencem kot tudi zaposlenim varno okolje.

Na pomembni preizkušnji je občutek odgovornosti vsakega posameznika za svoje zdravje, zdravje družinskih članov, prijateljev, znancev in vseh ljudi okoli nas. Namen priporočil ni v kaznovanju, ampak v ozaveščanju, razumevanju in vzpostavljanju odgovornosti posameznika pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužb.

Spoštovani starši, skrbniki,

hvala za sodelovanje in podporo. Ostanite zdravi,

ravnateljica mag. Mateja Urbančič JelovšekVEČ OBVESTIL

Category : aktualno

INTERESNE DEJAVNOSTI

V nekaj dneh bomo objavili razpisane termine za interesne dejavnosti. Prijavili se boste elektronsko, tako kot je bilo to že v mesecu juniju. Sedaj boste lahko še dopolnili ali pa se prijavili na nove dejavnosti. Že oddane prijave veljajo.

Kdaj se bodo dejavnosti začele? Vas bomo obvestili. Najverjetneje v mesecu oktobru. Čakamo nadaljnjih navodil MIZŠ in NIJZ.

RODITELJSKI SESTANKI

se bodo odvijali po dnevih /od ponedeljka do četrtka/ od prihodnjega tedna naprej.

Objava bo sledila jutri.

SVET STARŠEV

bo po opravljenih roditeljskih sestankih. Predvidoma med 22. in 24. septembrom.


ZANIMIVOST PRVEGA ŠOLSKEGA DNE

Category : aktualno

Podjetje Fini oglasi in Zavarovalnica S Vita bodo na 1. šolski dan s fotografom pred našo osnovno šolo fotografirali. Predvsem zato, da se spomin za otroke s starši ovekoveči. Gre za polaroidne slike, kjer fotoaparat sliko TAKOJ natisne in se zato slike nikamor ne shranjujejo, ampak se jih otrokom na licu mesta izroči.

Prijeten prvi šolski dan!


TIK PRED ZAČETKOM POUKA

Category : aktualno

Spoštovani starši, dragi učenec, draga učenka,

to leto se bo za vse nas začelo drugače. Upoštevati bomo morali vse ukrepe, da bomo lahko zagotovili varno okolje. Poskrbeli bomo za varnostno razdaljo in si dosledno umivali roke. Z natančnimi navodili, kako varno bivati v šoli, bodo učence že 1. šolski dan seznanili razredniki. Za vse učence velja, da bo pouk praviloma potekal v matičnih učilnicah, pa tudi med odmori bo potrebno ostati v razredu.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je včeraj poslalo novo okrožnico z novimi priporočili NIJZ o nošenju mask za vse učence v skupnih prostorih.

Okrožnico in priporočila si lahko preberete tukaj:

NIJZ priporoča uporabo mask v skupnih prostorih odraslim in vsem učencem v 1. tednu pouka.

https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2

Glede na trenutno epidemiološko sliko priporočam, da imajo masko s sabo vsi učenci, da si jo bodo lahko nadeli v skupnih prostorih.

Naj samo dodam, da bodo učenci imeli masko le ob vstopu in v skupnih prostorih, s čimer bodo zaščitili sebe, svoje sošolce in učitelje, hkrati pa tudi vas, starše in svoje stare starše. 

V skladu z navodili MIZŠ in NIJZ vas obveščam, naj v šolo v novem šolskem letu prihajajo zdravi otroci. Prosim, da pri tem upoštevate naslednje:

1. V zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.

2. Otroku ni bila odrejena karantena.

3. V zadnjih 14 dneh vam zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.

4. Če se bodo pri vašem otroku pojavili spodaj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, bo otrok ostal doma.

Če vaš otrok zboli s spodaj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika.

V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.

Priporočam vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami

s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težek potek bolezni. V primeru, da ima otrok zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času pojavljanja okužbe s SARS-CoV-2, se posvetujte z otrokovim izbranim osebnim zdravnikom.

Osnovne informacije o COVID-19 so navedene spodaj.

Prijazen pozdrav,

mag. Mateja Urbančič Jelovšek, ravnateljica

……………………………………………………………….

Osnovne informacije o COVID-19:

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80 % okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov


Urnik – prva triada

Urnik – druga triada

Urnik – tretja triada

Koledar

september 2020
P T S Č P S N
« Avg    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930