Knjižnični red

KNJIŽNIČNI RED

Za uresničevanje poslanstva ter izvajanje nalog šolske knjižnice po Idejnem načrtu razvoja slovenskih šolskih knjižnic ima šolska knjižnica oblikovan knjižnični red, ki določa pravice in dolžnosti uporabnikov, izposojevalne roke, pravila obnašanja v šolski knjižnici, uporabo čitalniškega gradiva in drugo. Knjižnični red je del hišnega reda šole in del dokumentacije šolske knjižnice.

Članstvo

Vsi učenci in zaposleni (redno, honorarno) so člani šolske knjižnice. Članarine ni. Izposoja je možna z izkaznico knjižnice. Gradivo si izposoja vsak uporabnik osebno s svojo izkaznico.

Izkaznica

Ob prvem obisku dobijo učenci izkaznico. Izkaznica ni prenosljiva. Izgubo izkaznice morajo učenci sporočiti šolskemu knjižničarju in poravnati stroške za izdelavo nove v skladu s Cenikom za tekoče šolsko leto. Pri izposoji gradiva v čitalnico člani šolske knjižnice predložijo veljavno člansko izkaznico.
Informacije o šolski knjižnici OŠ Majde Vrhovnik so dostopne na spletni strani šole.

Čas odprtosti knjižnice

Knjižnica je odprta od 7. do 15. ure vsak delovni dan.
Knjižnica je za izposojo odprta vsak dan od ponedeljka do petka od 7.00 do 8.20 in od 11.00 do 11.15 ter od 12.00 do 14.45.

Šolska knjižnica je v času izvajanja knjižničnih informacijskih znanj za ostale uporabnike zaprta.

Knjižnica je zaprta tudi v času malice od 11.30 do 12.00.

Izposoja knjižničnega gradiva (knjige, priročniki, serijske publikacije, neknjižno gradivo)
Uporabniki si lahko knjige izposodijo največ za dva tedna, izposojevalni rok pa je možno pred iztekom tudi podaljšati, in sicer osebno ali po telefonu.
Izposoja na dom

Na dom se izposoja le leposlovje. Enciklopedična in leksikografska literatura je namenjena za uporabo v čitalnici.
Izbrano gradivo si lahko uporabniki šolske knjižnice izposodijo:
NA DOM: knjige, serijske publikacije, učbenike, neknjižno gradivo, elektronske publikacije;
V ČITALNICO: revije, časopise, enciklopedije, slovarje, leksikone, statistične publikacije ter drugo referenčno literaturo (zbirka publikacij, ki nastajajo na šoli; raziskovalne in seminarske naloge; publikacije, ki jih šola izdaja ob raznih srečanjih).

Šolska knjižnica izposoja, z nekaj izjemami, vse knjižno gradivo. Periodiko (revije, časopise) se po presoji knjižničarja lahko izposoja na dom. Referenčno gradivo (leksikoni, slovarji …) se ne izposoja na dom, uporablja se le v čitalnici. Mediatečno gradivo – kasete je potrebno previti na začetek. Učenci si medsebojno ne izposojajo gradiva. Za gradivo odgovarja tisti, ki si ga je izposodil. Ob koncu šolskega leta morajo člani šolske knjižnice vrniti vso izposojeno gradivo in poravnati vse obveznosti do knjižnice. Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

Izposojevalni roki

Učenci imajo lahko knjige izposojene dokler jih potrebujejo, vendar je potrebno VSAKE 14 DNI podaljšati čas izposoje (osebno ali telefonu). V primeru nepodaljšanja zaračunavamo zamudnino.

Izposojevalni roki:

-KNJIGE 14 dni.

Izposojo vsake knjige je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 14 dni.

-REVIJE do 7 dni.

-MEDIOTEČNO GRADIVO (CD-ROM-i, CD-plošče, avdio in video kasete) si je možno izposoditi v knjižnici, po dogovoru pa tudi na dom za 3 dni.

-REFERENČNO GRADIVO (leksikone, slovarje, priročnike, učbenike, enciklopedije, atlase, …) je možno uporabljati samo v prostorih knjižnice.

-Gradivo z oznako N ni za izposojo razen za fotokopiranje na šoli (avtorske pravice).

Odnos do knjižničnega gradiva

Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo, ki ga je možno nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto. Za gradivo, ko ga ni mogoče nadomestiti ali je namerno poškodovano, povzročitelj škode le-to po dogovoru s knjižničarjem nadomesti z vsebinsko enakovrednim gradivom.
Obnašanje v prostorih knjižnice
V knjižnici ohranjamo mir in študijsko vzdušje. Učenci upoštevajo moralna in etična pravila obnašanja. Kakršnakoli dejavnost ali vedenje posameznika, ki bi motilo ali oviralo tekoče delo v šolski knjižnici, ni dovoljeno. V skladu s tem uporabniki šolske knjižnice upoštevajo KNJIŽNIČNI RED in se ravnajo po ustreznih navodilih šolskega knjižničarja. V primeru, da se uporabnik kljub opozorilu šolskega knjižničarja neprimerno vede, mora zapustiti knjižnico.
Pravila obnašanja pri uporabi računalnikov
Uporaba računalnika je privilegij za učence. Osebni računalniki se uporabljajo samo za pregledovanje svetovnega spleta in iskanje informacij v podatkovnih bazah. Uporaba lastnih disket in CD-ROM-ov ni dovoljena. Učencem je dovoljeno, da uporabljajo računalnik pod nadzorom šolskega knjižničarja. Pri uporabi imajo prednost uporabniki, ki potrebujejo informacije za šolsko delo. V času izposoje lahko posamezni učenec uporablja računalnik največ 30 minut. Obvezno je evidentiranje na listi uporabnikov s podpisom in člansko izkaznico pred začetkom uporabe. V primeru, da se potrebuje računalnik za ostale potrebe knjižnice, je treba mesto odstopiti knjižničarki. Učencem, ki zlorabijo pravila pri uporabi računalnikov, se odreče pravica do uporabe.

Skladno z veljavnim KNJIŽNIČNIM REDOM Šolske knjižnice
Osnovne šole MAJDE VRHOVNIK objavljamo
CENIK za šolsko leto 2011/2012

Članarina, izposojevalnina, zamudnina

Uporabnikom knjižnice je vse knjižnično gradivo dostopno brezplačno.
Članarine ni. Izposojnine ni. Zamudnine ni.

Opomini

Opomini se ne zaračunavajo.

Izgubljena ali poškodovana izkaznica

Uporabnik prispeva za nadomeščeno izkaznico 0,42 eur.

Odškodnina za gradivo

Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto. Za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti ali je namerno poškodovano, povzročitelj škode le-to nadomesti z vsebinsko enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarjem.

Izgubljena ali poškodovana zaščitna škatla za video kaseto/zvočno kaseto/CD-ROM

Uporabnik prispeva za nadomeščeno zaščitno škatlo za video kaseto/zvočno kaseto/CD-ROM 0,13 eur. Video kaseto je potrebno previti na začetek.


Urnik – prva triada

Urnik – druga triada

Urnik – tretja triada

Koledar

oktober 2020
P T S Č P S N
« Sep    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031