Učitelji

UČITELJI RAZREDNIKI – RAZREDNA STOPNJA

JASMINKA STRAHrazredničarka 1. ajasminka.strah@guest.arnes.si
ANDREJA BRUSdruga učiteljica 1. aandreja.brus@guest.arnes.si
ANJA KNAPIČrazredničarka 1. banja.knapic@guest.arnes.si
VANJA POTOČARdruga učiteljica 1. bvanja.potocar@guest.arnes.si
VANJA ŠUŠTERŠIČrazredničarka 2. avanja.sustersic@guest.arnes.si
MIRJAM KLOPČIČrazredničarka 2. bmirjam.klopcic@guest.arnes.si
SANDRA ŠTEMBERGERrazredničarka 3. asandra.stemberger@guest.arnes.si
MAJA TREBEŽNIKrazredničarka 3. bmaja.trebeznik@guest.arnes.si
LAURA BORAKrazredničarka 4. alaura.borak@guest.arnes.si
TJAŠA DROFENIKrazredničarka 4. btjasa.drofenik@guest.arnes.si
Dr. JOŽE LANGOrazrednik 5. ajozko.lango@guest.arnes.si
ANDREJA JEREBIČrazredničarka 5. bandreja.jerebic@guest.arnes.si
MELANIE HABJANIČrazredničarka 5. cmelanie.habjanic@guest.arnes.si

UČITELJI RAZREDNIKI – PREDMETNA STOPNJA

DIANA STIBILJ HONOMIHLrazredničarka 6. a, učiteljica angleščinediana.stibilj1@guest.arnes.si
NINA FARIČrazredničarka 6. b, učiteljica geografije in DKEnina.faric@guest.arnes.si
PETRA PODLESNIKrazredničarka 6. c, učiteljica slovenščinepetra.podlesnik@guest.arnes.si
KATARINA URBANČIČrazredničarka 7. a, učiteljica matematike, učiteljica OPBkatarina.urbancic@guest.arnes.si
ALENKA GRUMrazredničarka 7. b, učiteljica športa, učiteljica DSPalenka.grum@guest.arnes.si
BORUT ŠERBELArazrednik 7. c, učitelj športaborut.serbela@guest.arnes.si
DARINKA ŠAUBAH KOVIČrazredničarka 8. a, učiteljica angleščine, učiteljica DSPdarinka.saubah@guest.arnes.si
ALENKA STANONIKrazredničarka 8. b, učiteljica naravoslovja, biologije in sodobne priprave hrane, organizatorka šolske prehranealenka.stanonik@guest.arnes.si
META BLEIWEISrazredničarka 8. c, učiteljica športa, učiteljica OPBmeta.bleiweis@guest.arnes.si
SREĆKO KECMANrazrednik 9. a, učitelj zgodovine in angleščinesrecko.kecman@guest.arnes.si
POLONA GUČEK SKRBINEKrazredničarka 9. b, učiteljica glasbene umetnosti in zborovodjapolona.gucek@guest.arnes.si

UČITELJI NERAZREDNIKI

GREGOR ANTLOGAučitelj fizikegregor.antloga@guest.arnes.si
IRENA CESTNIKučiteljica OPB, laborantkairena.cestnik3@guest.arnes.si
IVICA DE GLERIAučiteljica kemije in naravoslovjaivica.de@guest.arnes.si
ALENKA FTIČARučiteljica slovenščinealenka.fticar@guest.arnes.si
VESNA GARTNERučiteljica matematike in računalništva, organizatorka informacijskih dejavnostivesna.gartner@guest.arnes.si
LUKA GOLOBučitelj angleščineluka.golob4@guest.arnes.si
NUŠA HAFNERučiteljica DSPnusa.hafner@guest.arnes.si
EDVARD ILARučitelj tehnikeedvard.ilar@guest.arnes.si
ANDREJA JEREBIČučiteljica nemščine, učiteljica OPBandreja.jerebic@guest.arnes.si
TANJA JOTANOVIĆučiteljica OPB, svetovalna delavkatanja.jotanovic1@guest.arnes.si
KRISTINA JOVIĆučiteljica OPBkristina.jovic@guest.arnes.si
TATJANA KRAMARučiteljica matematiketatjana.kramar@guest.arnes.si
ANKA LANGOučiteljica zgodovine in DKE, učiteljica OPBanka.lango@guest.arnes.si
EVA LAPučiteljica OPB, učiteljica DSPeva.lap@guest.arnes.si
TANJA MILHARČIČučiteljica OPBtanja.milharcic@guest.arnes.si
NINA NADUučiteljica gospodinjstva, učiteljica OPBnina.nadu2@guest.arnes.si
HAJRUDIN OSMANBAŠIĆučitelj zgodovine – pripravnik, učitelj OPB – pripravnikhajrudin.osmanbasic@guest.arnes.si
JELKA PERNEučiteljica francoščine, učiteljica OPBjelka.perne@guest.arnes.si
EVA PLEŠKOučiteljica matematikeeva.plesko2@guest.arnes.si
ANDREJ POHLEVENučitelj likovne umetnostiandrej.pohleven@guest.arnes.si
VALENTINA STOJANOVIĆučiteljica slovenščinevalentina.stojanovic2@guest.arnes.si
ANA BOJANA TAVČARučiteljica DSPana-bojana.tavcar@guest.arnes.si
VARJA TAVČAR ŽUŽEKučiteljica DSPvarja.tavcar@guest.arnes.si


Accessibility