Zaposleni

Mag. Mateja Urbančič Jelovšek, prof. RP
RAVNATELJICA, svetnica
Predmeti:
pisarna ravnateljice / klet 01 470 04 12 E-pošta
Karmen Gluhodedov, prof. angleščine in sociologije
POMOČNICA RAVNATELJICE, mentorica, Učiteljica
Predmeti: Tuji jezik
pisarna pomočnice ravnateljice, klet 01 470 04 13 E-pošta
Mag. Ida Šemrov, univ. dipl. psihologinja
Šolska svetovalna služba
Predmeti:
  01 470 04 15 E-pošta
Simona Koroša, socialna delavka - specialist
Šolska svetovalna služba
Predmeti:
  01 470 04 14 E-pošta
Varja Tavčar-Žužek, univ. dipl. pedagoginja in slovenistka
Učiteljica za dodatno strokovno pomoč, mentorica
Predmeti:
kabinet 45 a / II. nadstropje 01 470 04 34 E-pošta
Darija Burgar Možina, višja knjižničarka
Knjižničarka
Predmeti:
knjižnica / klet 01 470 04 10 E-pošta
Mag. Neda Gačnik Čebulj, prof. RP
Učitelj, svetovalec
Predmeti: Slovenščina, Matematika, Likovna umetnost, Družba, Naravoslovje in tehnika, Šport
učilnica 9 / P 01 470 04 23 E-pošta
Diana Stibilj Honomihl, prof. RP in univ. dipl. angl.
Učiteljica, mentorica
Predmeti: Tuji jezik, Umetnost
učilnica 42 / I. nadstropje 01 470 04 25 E-pošta
Andreja Brus, dipl. vzgojiteljica
Vzgojiteljica, mentorica
Predmeti: Podaljšano bivanje
učilnica 23 / I. nadstropje 01 470 04 25 E-pošta
Zala Lesnik, prof. RP
učiteljica RP
Predmeti: Slovenščina, Matematika, Likovna umetnost, Družba, Naravoslovje in tehnika, Šport
.
kabinet 18 / I. nadstropje   E-pošta
Tanja Hrvatin, učiteljica RP
Učiteljica, mentorica
Predmeti: Slovenščina, Matematika, Likovna umetnost, Družba, Naravoslovje in tehnika, Šport
učilnica 22 / I. nadstropje 01 470 04 24 E-pošta
Vanja Potočar, dipl. vzgojiteljica
Vzgojiteljica, svetovalka
Predmeti: Slovenščina, Matematika, Likovna umetnost, Glasbena umetnost, Spoznavanje okolja, Šport
učilnica 19 / I. nadstropje 01 470 04 25 E-pošta
Vanja Šušteršič, prof. RP
Učiteljica, mentorica
Predmeti: Slovenščina, Matematika, Likovna vzgoja, Glasbena vzgoja, Spoznavanje okolja, Športna vzgoja
učilnica 19 / I. nadstropje 01 470 04 25 E-pošta
Mirjam Klopčič, učiteljica RP
Učiteljica, mentorica
Predmeti: Slovenščina, Matematika, Likovna vzgoja, Glasbena vzgoja, Spoznavanje okolja, Športna vzgoja
učilnica 21 / I. nadstropje 01 470 04 25 E-pošta
Maja Trebežnik, prof. RP
Učiteljica, vodja aktiva I. triade
Predmeti: Slovenščina, Matematika, Likovna vzgoja, Glasbena vzgoja, Spoznavanje okolja, Športna vzgoja
učilnica 19 / I. nadstropje 01 470 04 25 E-pošta
Dr. Jože Lango, prof. RP
Učitelj, vodja aktiva II. triade, svetovalec
Predmeti: Slovenščina, Matematika, Tuji jezik, Likovna vzgoja, Glasbena vzgoja, Družba, Naravoslovje in tehnika, Gospodinjstvo, Športna vzgoja
učilnica 42 / II. nadstropje 01 470 04 24 E-pošta
Valentina Stojanović, prof. slovenščine
Učiteljica
Predmeti: Slovenščina
kabinet 52 / III. nadstropje 01 470 04 29 E-pošta
Petra Podlesnik, prof. slovenščine
Učiteljica, svetovalka
Predmeti: Slovenščina
kabinet 52 / III. nadstropje 01 470 04 29 E-pošta
Darinka Šaubah Kovič, prof. angleščine in pedagogike
Učiteljica, svetnica, vodja aktiva učiteljev tujih jezikov
Predmeti: Tuji jezik
kabinet 37 / II. nadstropje 01 470 04 26 E-pošta
Srečko Kecman, prof. angleščine in zgodovine
Učitelj, svetovalec
Predmeti: Tuji jezik, Zgodovina
kabinet 48 / III. nadstropje 01 470 04 37 E-pošta
Tatjana Kramar, predmetna učiteljica tehnične vzgoje in matematike
Učiteljica, svetovalka
Predmeti: Matematika, Tehnika in tehnologija
kabinet 43 / II. nadstropje 01 470 04 27 E-pošta
Eva Pleško, učiteljica matematike
Učiteljica
Predmeti: Matematika
kabinet 43 / II. nadstropje 01 470 04 27 E-pošta
Sandra Svetina, prof. RP in knjižničarka knjižnica / klet

01 470 04 10

E-pošta
Ivica de Gleria, predmetna učiteljica biologije in kemije
Učiteljica, vodja aktiva BIO, KEM, NAR, GOS, svetovalka
Predmeti: Kemija, Naravoslovje, Gospodinjstvo
učilnica 46 / II. nadstropje 01 470 04 28 E-pošta
Edvard Ilar, prof. likovne in tehnične vzgoje
Učitelj, vodja aktiva TIT, LVZ, GVZ, ŠVZ, svetovalec
Predmeti: Likovna vzgoja, Tehnika in tehnologija, Obdelava gradiv
učilnica 3 / pritličje 01 470 04 20 E-pošta
Andrej Pohleven, prof. likovne vzgoje
Učitelj,
Predmeti: Likovna vzgoja
učilnica 2 / pritličje / E-pošta
Andreja Jerebič, prof. nemščine
vodja aktiva podaljšanega bivanja, Učiteljica
Predmeti: Nemščina, Podaljšano bivanje
kabinet 37 / II. nadstropje 01 470 04 26 E-pošta
Borut Šerbela, predmetni učitelj športne vzgoje
Učitelj, svetovalec
Predmeti: Športna vzgoja, Šport za sprostitev, Šport za zdravje, Izbrani šport: odbojka
/td>
kabinet ŠPO/ klet 01 470 04 18 E-pošta
Jelka Perne, prof. francoščine in latinščine
Učiteljica
Predmeti: Francoščina
kabinet 37 / II. nadstropje 01 470 04 26 E-pošta
Meta Bleiweis, prof. športne vzgoje
Učiteljica
Predmeti: Športna vzgoja, Podaljšano bivanje
kabinet 18 / I. nadstropje 01 470 04 23 E-pošta
Jasminka Strah, učiteljica RP
Učiteljica
Predmeti: Športna vzgoja, Podaljšano bivanje
kabinet 18 / I. nadstropje 01 470 04 23 E-pošta
Anka Lango, prof. geografije in zgodovine
Učiteljica, mentorica
Predmeti: Zgodovina, Podaljšano bivanje
kabinet 18 / I. nadstropje 01 470 04 23 E-pošta
Sandra Štemberger, prof. RP
Učiteljica, svetovalka
Predmeti: Likovna vzgoja, Gospodinjstvo, Podaljšano bivanje
kabinet 18 / I. nadstropje 01 470 04 23 E-pošta
Alenka Ftičar, prof. slovenščine
Učiteljica
Predmeti: Slovenščina, Retorika,
kabinet 52 / III. nadstropje 01 470 04 29 E-pošta
Alenka Grum, predmetna učiteljica športne vzgoje in prof. pedag
svetovalka
Predmeti: Športna vzgoja, Šport za sprostitev, Šport za zdravje, Izbrani šport: odbojka
kabinet ŠPO/ klet 01 470 04 18 E-pošta
Gregor Antloga, prof. fizike in tehnike
učitelj, 
Predmeti: Fizika
kabinet 43 / II. nadstropje 01 470 04 27 E-pošta
Alenka Stanonik, prof. biologije in gospodinjstva, vodja šolske prehrane
Učiteljica
Predmeti: GOS, BIO
kabinet 43 / II. nadstropje / E-pošta
Polona Guček Skrbinek, predmetna učiteljica glasbene vzgoje
Učiteljica, svetovalka
Predmeti: Glasbena vzgoja
kabinet 52 / III. nadstropje 01 470 04 29 E-pošta
Nina Farič, prof. geografije
Učitelj, Vodja aktiva ZGO, GEO, DKE
Predmeti: Geografija, DKE
kabinet 48 / III. nadstropje 01 470 04 37 E-pošta
Vesna Gartner, prof. matematike in računalništva
Predmeti: Računalništvo
kabinet 18 / I. nadstropje / E-pošta
Laura Borak, prof. RP
Učiteljica
Predmeti: Slovenščina, Matematika, Likovna vzgoja, Glasbena vzgoja, Spoznavanje okolja, Športna vzgoja
kabinet 18 / I. nadstropje 01 470 04 29 E-pošta
Katarina Urbančič, učiteljica
Učiteljica
Predmeti: Matematika
kabinet 43/ II. nadstropje 01 470 04 27 E-pošta
Anja Knapič, prof. RP
Učiteljica
Predmeti: Slovenščina, Matematika, Likovna vzgoja, Glasbena vzgoja, Spoznavanje okolja, Športna vzgoja
kabinet 18 / I. nadstropje 01 470 04 29 E-pošta
Irena Cestnik
Predmeti: Podaljšano bivanje
kabinet 18 / I. nadstropje 01 470 04 29 E-pošta
Eva Lap
Predmeti: Podaljšano bivanje, DSP
kabinet 18 / I. nadstropje 01 470 04 29 E-pošta
Tanja Milharčič,
Učiteljica
Predmeti: Podaljšano bivanje
kabinet 18 / I. nadstropje 01 470 04 29 E-pošta
Urša Kališnik, spremljevalka
Predmeti:
     
Anja Berlan, univ. dipl. socialna delavka
Poslovna sekretarka
Predmeti:
  01 470 04 11 E-pošta
Marijana Lorber, diplomirana ekonomistka
Računovodkinja
Predmeti:
  01 470 04 17 E-pošta
Maja Hudnik, gimnazijska maturantka
Knjigovodkinja
Predmeti:
  01 470 04 17 E-pošta
Valerija Grčar, kuhar
Kuharica
Predmeti:
  / E-pošta
Vido Škodlar, orodjar
Hišnik
Predmeti:
  / E-pošta
Dušanka Erjavec, delavka
Pomožna kuharica
Predmeti:
  / E-pošta
Suada Dizdarević, delavka
Čistilka
Predmeti:
  / E-pošta
Rasema Mušić, delavka
Čistilka
Predmeti:
  / E-pošta
Mujesira Adrović, delavka
Čistilka
Predmeti:
  / E-pošta
Ivana Orehek, delavka
Čistilka
Predmeti:
  / E-pošta
Milena Karanović, delavka
Čistilka
Predmeti:
  / E-pošta

Accessibility