Učitelji

Gregor Antloga, prof. fizike in tehnike
Predmeti: Fizika, Risanje v geometriji in tehniki
kabine 43/ II. nadstropje 01 470 04 27 E-pošta
Meta Bleiweis, prof. športne vzgoje
vodja aktiva podaljšanega bivanja, Učiteljica
Predmeti: Športna vzgoja, Podaljšano bivanje
kabinet športa/ klet 01 470 04 18 E-pošta
Laura Borak, prof. RP
Učiteljica
Predmeti: Slovenščina, Matematika, Likovna umetnost, Spoznavanje okolja, Šport, Glasbena umetnost, Angleščina
kabinet 27/ nadstropje II.  / E-pošta
Andreja Brus, dipl. vzgojiteljica
Vzgojiteljica, mentorica
Predmeti: Podaljšano bivanje
učilnica 23 / I. nadstropje II. 01 470 04 25 E-pošta
Irena Cestnik
Učiteljica
Predmeti: Podaljšano bivanje
kabinet 18/ nadstropje II. / E-pošta
Ivica de Gleria, predmetna učiteljica biologije in kemije
Učiteljica, vodja aktiva, BIO, KEM, NAR, GOS, svetovalka
Predmeti: Kemija, Naravoslovje
učilnica 46 / II. nadstropje 01 470 04 28 E-pošta
Nina Farič, univerzitetna diplomirana geografinja, etnologinja in kulturna antropologinja
Učitelj, Vodja aktiva ZGO, GEO, DKE
Predmeti: Geografija, DKE
kabinet 48 / III. nadstropje 01 470 04 37 E-pošta
Alenka Ftičar, prof. slovenščine
Učiteljica
Predmeti: Slovenščina, Filmska vzgoja, Podaljšano bivanje
kabinet 52 / III. nadstropje 01 470 04 29 E-pošta
Mag. Neda Gačnik Čebulj, prof. RP
Učitelj, mentor
Predmeti: Slovenščina, Matematika, Tuji jezik, Likovna vzgoja, Glasbena vzgoja, Družba, Naravoslovje in tehnika, Gospodinjstvo, Športna vzgoja
učilnica 09 / P. nadstropje 01 470 04 23 E-pošta
Vesna Gartner, prof. matematike in računalništva, mentorica
Predmeti: Neobvezni izbirni predmet računalništvo, Računalniška omrežja, multimedija
kabinet 37 / II. nadstropje 01 470 04 26 E-pošta
Karmen Gluhodedov, prof. angleščine in sociologije
POMOČNICA RAVNATELJICE, mentorica
Predmeti: Tuji jezik
pisarna pomočnice ravnateljice, klet 01 470 04 13 E-pošta
Luka Golob, prof. angleščine

Predmeti: Tuji jezik
kabinet 37 / II. nadstropje 01 470 04 26 E-pošta
Alenka Grum, predmetna učiteljica športne vzgoje in prof. pedag
svetovalka
Predmeti: Športna vzgoja, Šport za sprostitev, Šport za zdravje, Izbrani šport: odbojka
kabinet ŠPO/ klet 01 470 04 18 E-pošta
Polona Guček Skrbinek, predmetna učiteljica glasbene vzgoje
Učiteljica, svetovalka
Predmeti: Glasbena vzgoja
kabinet 52 / III. nadstropje 01 470 04 29 E-pošta
Tanja Hrvatin, učiteljica RP
Učiteljica, mentorica
Predmeti: Slovenščina, Matematika, Likovna vzgoja, Družba, Naravoslovje in tehnika, Športna vzgoja
učilnica 22 / I. nadstropje 01 470 04 24 E-pošta
Edvard Ilar, prof. likovne vzgoje in tehnične vzgoje
Učitelj
Predmeti: Tehnika in tehnologija, Obdelava gradiv
učilnica 3 / pritličje   E-pošta
Andreja Jerebič, prof. nemščine
Učiteljica
Predmeti: Nemščina, Podaljšano bivanje
kabinet 37 / II. nadstropje 01 470 04 26 E-pošta
Tanja Jotanović
Učiteljica
Predmeti: Podaljšano bivanje
kabinet 18 / I. nadstropje 01 470 04 23 E-pošta
Kristina Jović
Učiteljica
Predmeti: Podaljšano bivanje
kabinet 18 / I. nadstropje 01 470 04 23 E-pošta
Urša Kališnik
Spremljevalka
Predmeti:
    E-pošta
Srečko Kecman, prof. angleščine in zgodovine
Učitelj, svetovalec
Predmeti: Tuji jezik, Zgodovina
kabinet 48 / III. nadstropje 01 470 04 37 E-pošta
Mirjam Klopčič, učiteljica RP
Učiteljica, mentorica
Predmeti: Slovenščina, Matematika, Likovna vzgoja, Glasbena vzgoja, Spoznavanje okolja, Športna vzgoja
učilnica 29 / I. nadstropje 01 470 04 25 E-pošta
Anja Knapič, učiteljica RP
Učiteljica, mentorica
Predmeti: Slovenščina, Matematika, Likovna vzgoja, Glasbena vzgoja, Spoznavanje okolja, Športna vzgoja
učilnica 19/ I. nadstropje 01 470 04 25 E-pošta
Tatjana Kramar, predmetna učiteljica tehnične vzgoje in matematike
Učiteljica, svetovalka
Predmeti: Matematika, Tehnika in tehnologija
kabinet 43 / II. nadstropje 01 470 04 27 E-pošta
Anka Lango, prof. geografije in zgodovine
Učiteljica, mentorica
Predmeti: Zgodovina, DKE, Podaljšano bivanje
kabinet 18 / I. nadstropje 01 470 04 23 E-pošta
Dr. Jože Lango, prof. RP
Učitelj, vodja aktiva II. triade, svetovalec
Predmeti: Slovenščina, Matematika, Tuji jezik, Likovna vzgoja, Glasbena vzgoja, Družba, Naravoslovje in tehnika, Gospodinjstvo, Športna vzgoja
učilnica 42 / II. nadstropje 01 470 04 24 E-pošta
Eva Lap, učiteljica
Učiteljica
Predmeti: Podaljšano bivanje
kabinet 18 / I. nadstropje 01 470 04 23 E-pošta
Zala Lesnik, prof. RP
učiteljica podaljšanega bivanja
Predmeti: Podaljšano bivanje
učilnica 05 / I. nadstropje / E-pošta
Jelka Perne, prof. francoščine in latinščine
Učiteljica
Predmeti: Francoščina
kabinet 37 / II. nadstropje 01 470 04 26 E-pošta
Tanja Milharčič, učiteljica OPB
Učiteljica
Predmeti: Podaljšano bivanje
kabinet 18 / I. nadstropje 01 470 04 23 E-pošta
Nina Nadu, učiteljica
Učiteljica
Predmeti: Gospodinjstvo, podaljšano bivanje
kabinet 18 / I. nadstropje 01 470 04 23 E-pošta
Petra Podlesnik, prof. slovenščine
Učiteljica, svetovalka
Predmeti: Slovenščina, Podaljšano bivanje
kabinet 52 / III. nadstropje 01 470 04 29 E-pošta
Andrej Pohleven, prof. likovne vzgoje
Učitelj
Predmeti: Likovna vzgoja, Likovno snovanje
učilnica 2 / pritličje 01 470 04 20 E-pošta
Vanja Potočar, dipl. vzgojiteljica
Vzgojiteljica, svetovalka
Predmeti: Slovenščina, Matematika, Likovna vzgoja, Glasbena vzgoja, Spoznavanje okolja, Športna vzgoja
učilnica 19 / I. nadstropje 01 470 04 25 E-pošta
Darinka Šaubah Kovič, prof. angleščine in pedagogike
Učiteljica, svetnica, vodja aktiva učiteljev tujih jezikov
Predmeti: Tuji jezik
kabinet 37 / II. nadstropje 01 470 04 26 E-pošta
Borut Šerbela, predmetni učitelj športne vzgoje
Učitelj, svetovalec
Predmeti: Športna vzgoja, Šport za sprostitev, Šport za zdravje, Izbrani šport: odbojka
kabinet ŠPO/ klet 01 470 04 18 E-pošta
Sandra Štemberger, prof. RP
Učiteljica, mentorica
Predmeti: Likovna vzgoja, Gospodinjstvo
kabinet 18 / I. nadstropje 01 470 04 23 E-pošta
Diana Stibilj Honomihl, prof. RP in univ. dipl. angl.
Učiteljica, mentorica
Predmeti: Angleščina
kabinet 37 / II. nadstropje 01 470 04 26 E-pošta
Alenka Stanonik, prof. biologije in gospodinjstva, vodja šolske prehrane
Učiteljica
Predmeti: GOS, BIO, NAR
kabinet 46 / II. nadstropje 01 470 04 28 E-pošta
Jasminka Strah, učiteljica RP
Učiteljica
Predmeti: Športna vzgoja, Podaljšano bivanje
kabinet 18 / I. nadstropje  01 470 04 23 E-pošta
Eva Pleško, učiteljica matematike
Učiteljica
Predmeti: Matematika
kabinet 43 / II. nadstropje 01 470 04 27 E-pošta
Vanja Šušteršič, prof. RP
Učiteljica, mentorica
Predmeti: Slovenščina, Matematika, Likovna vzgoja, Glasbena vzgoja, Spoznavanje okolja, Športna vzgoja
učilnica 19 / I. nadstropje 01 470 04 25 E-pošta
Ana Bojana Tavčar

Predmeti: Dodatna strokovna pomoč
kabinet 24/ I. nadstropje 01 470 04 24 E-pošta
Varja Tavčar-Žužek, Pedagoginja

Predmeti: Dodatna strokovna pomoč
kabinet 45 / II. nadstropje 01 470 04 34 E-pošta
Maja Trebežnik, prof. RP
Učiteljica,
Predmeti: Slovenščina, Matematika, Likovna vzgoja, Glasbena vzgoja, Spoznavanje okolja, Športna vzgoja
učilnica 28 / I. nadstropje 01 470 04 25 E-pošta
Katarina Urbančič, učiteljica
Učiteljica
Predmeti: Matematika
kabinet 43 / II. nadstropje 01 470 04 27 E-pošta
Valentina Stojanović, prof. slovenščine
Učiteljica
Predmeti: Slovenščina
kabinet 52/ III. nadstropje 01 470 04 29 E-pošta
       


Accessibility